Šolanje novih SEM operaterjev

Organizirana je bila ponovna delavnica za SEM operaterje (invitation_CEMM_workshop_6).

Poleg vakuuma, ki je pomemben v elektronski mikroskopiji (6 workshop-vacuum_HANDOUTS). Smo govorili še o pripravi vzorcev (6 workshop-sample preparation_HANDOUTS) ter o sestavi mikroskopa in kako si lahko še drugače predstavljamo elektromagnetne leče (6 workshop-scanning electron microscope_handouts).