Presevna elektronska mikroskopija

V CEMM sta dva presevna elektronska mikroskopa (JEOL JEM-2100 in JEOL JEM-2010F). Analitski

presevni elektronski mikroskop JEOL JEM-2010F je opremljen z vrstično enoto (ADF, BD STEM

detektorji), EDXS in EELS-om.

Od leve proti desni: Jeol JEM-2100, TEM analiza vključka rutila v hrizoberilu, HRTEM slika in SAED minerala taaffeita, ujemanje eksperimentalne HRTEM slike s simulacijo dvojčka v hrizoberilu.

Jeol JEM-2100 (manual-2100)

Od leve proti desni: Jeol JEM-2010F, TEM slika prereza Fe-Pd nanožic, TEM analiza Ag-Ni plasti, HRTEM slika cepljenega TaSeS kristala.

Jeol JEM-2010F (manual-2010f)