Presevna elektronska mikroskopija

V CEMM sta dva presevna elektronska mikroskopa (Spectra 300 in JEOL JEM-2100). Vrstični presevni elektronski mikroskop Spectra 300 (Thermo Fisher Scientific) je state-of-the-art raziskovalna oprema zadnje generacije presevnih elektronskih mikroskopov in omogoča celovito strukturno in kemijsko karakterizacijo materialov na atomskem in sub-atomskem nivoju.

Vrstični presevni elektronski mikroskop Spectra 300

Spectra 300 (manual-Spectra 300)

Od leve proti desni: Jeol JEM-2100, TEM analiza vključka rutila v hrizoberilu, HRTEM slika in SAED minerala taaffeita, ujemanje eksperimentalne HRTEM slike s simulacijo dvojčka v hrizoberilu.

Jeol JEM-2100 (manual-2100)