Vse novice / All news

Natečaj SDM2024: Nagrajena slika s področja znanosti materialov Objavljeno: 22.05.2024

Na 5. slovenskem posvetovanju mikroskopistov (SDM24), ki je potekalo 16. in 17. maja 2024 na Rogli je potekal natečaj za najboljšo mikroskopistično sliko. Na naslovnici je nagrajena slika na področju znanosti materialov. Gre za kompleksno mikrostrukturno študijo zvara dveh visoko trdnostnih Al zlitin (Al-Cu-Mg in Al-Cu-Mg-Zr). Na sliki je prikazan detajl kristalne strukturne zlitine s…
Beri dalje »

5. Slovensko posvetovanje mikroskopistov – 16 in 17. maj 2024 – ROGLA Objavljeno: 07.02.2024

Slovensko društvo za mikroskopijo najavlja 5. Slovensko posvetovanje mikroskopistov, ki bo potekalo 16. in 17. 5. 2024 v Hotelu Superior na Rogli. Glavni namen posveta je spodbujanje povezovanja med mlajšimi in že uveljavljenimi slovenskimi raziskovalci ter drugimi uporabniki mikroskopskih tehnik, ki delujejo v znanosti o življenju, znanosti o materialih in industriji. Poleg predstavitve najnovejših dosežkov…
Beri dalje »

Mnemonic Rutile–Rutile Interfaces Triggering Spontaneous Dissociation of Water (DOI: 10.1002/adma.202470027) Objavljeno: 30.01.2024

Sodelava Centra za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo, odseka za Tehnologijo površin in Optoelektroniko ter Kemijskega instituta. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202308027 KATALITSKA CEPITEV VODE ŽE PRI SOBNI TEMPERATURI? Ali smo na pragu novega revolucionarnega odkritja? Sodelavci Odseka za Nanostrukturne raziskave Instituta “Jožef Stefan” so pri študiju mehanizma epitaksialne rasti rutilnih fibrov pod vodstvom prof. Aleksandra Rečnika namreč opazili, da…
Beri dalje »

Vzorec visokoentropijske zlitine CoFeNi po elektrokemijskem jedkanju z žveplovo(VI) kislino Objavljeno: 19.12.2023

Slika iz povratno sipanih elektronov vzorca visokoentropijske zlitine CoFeNi po elektrokemijskem jedkanju s H2SO4, na voljo v več povečavah, pridobljena na našem Verios G4 vrstičnem elektronskem mikroskopu. Vzorec je pripravila Barbara Ljubec Božiček.

Sintran pelet stroncijevega heksaferita Objavljeno: 26.10.2023

Slika iz povratno sipanih elektronov peleta stroncijevega heksaferita (SrFe12O19) po sintranju, na voljo v več povečavah, pridobljena na našem Verios G4 vrstičnem elektronskem mikroskopu. Vzorec je sintetiziral Aleksander Učakar.