Vrstična elektronska mikroskopija

V CEMMu so štirje vrstični elektronski mikroskopi: JEOL JSM-5800 (locirani na IJS, Podgorica), JEOL JSM-7600F, Thermo Fisher Verios 4G HP ter Thermo Fisher Quanta 650.


Od leve proti desni: JSM-5800, SE slika LaB6, SE slika W izvora, oko muhe (avtorica slik: Maja Koblar).

 

JEOL JSM-5800 (navodila JSM-5800_2018) *IJS, Podgorica


Od leve proti desni: JSM-7600F, SE slika ZnO (avtorica Mateja Podlogar, IJS), SE slika MoS2, BSE sliki keramike in praha.

 

Jeol JSM-7600F (navodila JSM-7600F_2018-04)

Thermo Fisher Verios 4G HP


Od leve proti desni: Quanta 650, SE slika “zrcala” kjer se vidijo detektorji v komori, SE slike delvev, vlaken in keramike.

Thermo Fisher Quanta 650 ESEM