Vrstična elektronska mikroskopija

V CEMM so trije vrstični elektronski mikroskopi: JEOL JXA-840A, JEOL JSM-5800 in JEOL 7600F.

JEOL JSM-5800 (navodila JSM-5800_2018)

SEM JSM-5800

Jeol JXA-840A (navodila JXA 840A_2018)

SEM JXA-840A

Jeol JSM-7600F (navodila JSM-7600F_2018-04)

SEM JSM-7600F