Šolanje

Za začetek usposabljanja na CEMM opremi je potrebno izpolniti obrazec za šolanje in ga poslati po e-pošti: cemm@ijs.si.