Ustanovitev CEMM

Objavljeno: 29.11.2014

Z novim letom je bila ustanovljena infrastrukturna enota CEMM znotraj Instituta Jožef Stefana, ki

združuje analitsko opremo na področju elektronske mikroskopije in mikroanalize, ki je nujna za

izvajanje razvojno-raziskovalnega dela odsekov IJS.

Sodelavci CEMM, Janez Zavašnik, Andreja Šestan in Maja Češarek, skrbijo za nemoteno delovanje

opreme za EMM in izvajajo vse aktivnosti, ki zagotavljajo delovanje opreme (dnevni pregledi opreme,

izvajanje potrebnih postopkov za delovanje opreme (npr. bake-out), zalivanje detektorjev s LN2,

kontakti s servisom, obveščanje uporabnikov, nadzor nad rezervacijskim sistemom, evidentiranje

rezervnih delov, naročanje potrošnega materiala, obdelava statističnih podatkov o uporabi opreme,

itd.)

CEMMlogoNazaj na novice