Sodelovanja

Infrastrukturna dejavnost Centra za elektronsko mikroskopijo in mikranalizo je predpogoj za izvajanje

nacionalnega raziskovalnega programa številnih raziskovalnih skupin na IJS, kot tudi raziskovalnih

skupin na drugih raziskovalnih institucijah.

Infrastrukturna dejavnost Centra ravno tako omogoča izvajanje številnih raziskovalnih projektov.

Področja raziskav v podporo raziskovalnim programom in projektom so: Preiskave strukture in

kemijske sestave novih materialov s sodobnimi mikroskopskimi in spektroskopskimi metodami, ki

omogočajo karakterizacijo na mikronskem, nanometrskem in atomarnem nivoju (funkcijska

keramika, inženirska keramika, magnetna keramika, biomateriali, keramike za komponente v

elektroniki, substratov za elektronska vezja, katalizatorje, itd.), kemijska in strukturna analiza mej

med zrni in napak v kristalni mreži, študij spojin s poudarjeno nizko dimenzionalnostjo, študij umetno

grajenih površinskih nanostruktur, začetnih faz rasti in površinskih reakcij, analiza površin in profilov

tankih plasti, študij difuzije in reakcij v trdnih fazah, obdelava površin materialov v plinski plazmi.

Infrastrukturna dejavnost Centra ravno tako pomaga pri izvajanju raziskovalnih programov in

projektov naslednjih raziskovalnih in izobraževalnih institucij: Kemijskega inštituta, Ljubljana;

Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana; Fakultete za farmacijo, Univerza v Ljubljani;

Naravoslovnotehniške fakulteta, Univerza v Ljubljani; Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo,

Univerza v Ljubljani; Fakultete za strojništvo, Univerza v Ljubljani; Fakultete za kemijo in kemijsko

tehnologijo, Univerza v Mariboru.

Velik del dejavnosti Centra je namenjen podpori razvojno tehnološke dejavnosti (razvojnim

programom in projektom), kar se kaže v dosedanjem dokumentiranem sodelovanju z naslednjimi

gospodarskimi družbami, s katerimi pričakujemo sodelavo tudi v bodoče: Kolektor, Iskra-MIS, Domel,

Danfoss Trata, Iskra Zaščite, Letrika, Odelo, Hyb d.o.o., HIPOT RR, KEKON d.o.o., Ministrstvo za

obrambo RS, Interdent d.o.o., Dentas, Varsi, iskra zaščite, Magneti, Acron, Cinkarna Celje, Rudnik

Idrija, CPM Crna na koroškem, EPCOS OHG, Gorenje gospodinjski aparati d.d., Knauf Insulation d.o.o.

V letu 2014 je bilo na opremi CEMM opravljenih storitev za industrijske partnerje po oceni okvirno

150 analiz.