Pravila

Do opreme za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo v okviru CEMM imajo dostop operaterji z

licenco preko on-line rezervacijskega sistema. Vnaprej je možna rezervacija samo enega termina na

posameznem mikroskopu. Po opravljenem terminu je možna ponovna rezervacija.

Za vnos operaterjev v rezervacijski sistem je odgovorna ________.