Vzorec visokoentropijske zlitine CoFeNi po elektrokemijskem jedkanju z žveplovo(VI) kislino

Slika iz povratno sipanih elektronov vzorca visokoentropijske zlitine CoFeNi po elektrokemijskem jedkanju s H2SO4, na voljo v več povečavah, pridobljena na našem Verios G4 vrstičnem elektronskem mikroskopu. Vzorec je pripravila Barbara Ljubec Božiček.

Sintran pelet stroncijevega heksaferita

Slika iz povratno sipanih elektronov peleta stroncijevega heksaferita (SrFe12O19) po sintranju, na voljo v več povečavah, pridobljena na našem Verios G4 vrstičnem elektronskem mikroskopu. Vzorec je sintetiziral Aleksander Učakar.