AdSTEM delavnica

Delavnica je bila namenjena študentom doktorskega študija, podoktorskim raziskovalcem in tudi že izkušenim mikroskopistom. Zajemala je teme kvantitativne vrstičenja elektronske mikroskopije (STEM, BF, ADF, HAADF, ABF), EELS pektroskopijo in energijsko disperzijsko rentgensko spektroskopijo (EDXS).Delavnica je bila razdeljena na tri module:

To je bila realizirana s pomočjo vaj na računalnikih. Pristopi, vrednotenja podatkov in izbiro ustreznih programskih oprem so bili opisani za različne primere. Udeleženci so bili vodeni s strani mentorjev in predavateljev le teh vaj. Več informacij je dostopno na spodnji povezavi.

 

AdSTEM delavnica

Prenova prostorov CEMM

V začetku leta smo se lotili prenovo prostorov Centra za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo.

Spodnje slike prikazujejo končni rezultat.

 

IMG_0010
Priprava TEM
Priprava TEM
Priprava SEM
SEM JSM-5800
SEM JSM-7600F
SEM JXA-840A
TEM JEM-2100
TEM JEM-2010F

Ustanovitev CEMM

Z novim letom je bila ustanovljena infrastrukturna enota CEMM znotraj Instituta Jožef Stefana, ki

združuje analitsko opremo na področju elektronske mikroskopije in mikroanalize, ki je nujna za

izvajanje razvojno-raziskovalnega dela odsekov IJS.

Sodelavci CEMM, Janez Zavašnik, Andreja Šestan in Maja Češarek, skrbijo za nemoteno delovanje

opreme za EMM in izvajajo vse aktivnosti, ki zagotavljajo delovanje opreme (dnevni pregledi opreme,

izvajanje potrebnih postopkov za delovanje opreme (npr. bake-out), zalivanje detektorjev s LN2,

kontakti s servisom, obveščanje uporabnikov, nadzor nad rezervacijskim sistemom, evidentiranje

rezervnih delov, naročanje potrošnega materiala, obdelava statističnih podatkov o uporabi opreme,

itd.)

CEMMlogo